Home
Help
Advies
Over M & SP
Partners

 

Over Marketing & Sales Process Consult

M&SP Consult is opgericht door Arjan Blaauw, een zelfstandig specialist met meer dan 20 jaar praktijkervaring. Hij heeft aan beide kanten van de tafel gezeten. Als projectmanager heeft hij talloze marketingacties begeleid en uitgevoerd; als opdrachtgever van reclame- en marketingbureaus heeft hij vele acties uitbesteed. Zijn visie op marketing weerspiegelt zijn praktische en resultaatgerichte mentaliteit.

Marketing is het gestructureerd, structureel, consistent en consequent gebruik maken van gezond verstand in de benadering van de markt.

M&SP Consult helpt haar klanten in het midden- en kleinbedrijf om het ongetwijfeld aanwezige gezonde verstand te structureren en de bedrijfsprocessen consistent en consequent te organiseren.

Gestructureerd
Een set gewoonten, procedures en materialen opzetten zodat samenhang ontstaat tussen alle elementen in het marketing- & salesproces.

Structureel
Een mindset creëren die ervoor zorgt dat alle strategische en tactische handelingen van het bedrijf erop zijn gericht de gekozen (marketing)doelstellingen te bereiken en afwijkende adhoc-acties te voorkomen.

Consistent
De gekozen marketingstructuur blijven volgen, en niet halverwege instrumenten uit een andere structuur inzetten. Een actie als "3 voor de prijs van 2!!" past niet in een marketingstructuur gebaseerd op kwaliteit.

Consequent
Alle medewerkers en procedures moeten erop zijn gericht dezelfde waarden uit te stralen. In een bedrijf dat een meedenkende en flexibele partner wil zijn voor haar klanten, mag een afdeling die met klanten te maken heeft geen bureaucratisch gedrag vertonen.

Er leiden vele wegen naar Rome..
... en even zovele wegen maar marketingsucces. Een weg kiezen is geen kunst. De kunst is om met het hele bedrijf de gekozen weg in één keer uit te lopen. Volgens het afgesproken schema (gestructureerd), zonder zijpaadjes (structureel), zonder halverwege een andere weg te kiezen (consistent) en met het gezamenlijke doel helder voor ogen (consequent). M&SP Consult voorkomt tijdverlies en blaren.


Marketing & Sales Process Consult, Cabralstraat 4N, 1057 CG Amsterdam
020 - 683 47 66 KvK Amsterdam 342.72.705 BTW nr. NL 1868.51.935.B01

contact@marketingimprovement.nl